اعراض از تفکر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانیکه از تفکر و مطالعه نشانه های خداوند اعراض می کنند مورد توبیخ واقع می شوند.


رویگردانی از تفکر

[ویرایش]

اعراض کنندگان از تفکر و مطالعه نشانه‌های خدا در آسمان و زمین ، مورد توبیخ خدا قرار می گیرند.
وکاین من ءایة فی السمـوت والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون.و چه بسیار نشانه‌ای (از خدا) در آسمانها و زمین که آنها از کنارش می‌گذرند، و از آن رویگردانند! (مقصود از «عنها معرضون» اعراض از تفکر در آیات الهی است.)

اعراض تکذیب کنندگان

[ویرایش]

تکذیب کنندگان، از تفکر و مطالعه آیات الهی اعراض می کنند.
وما تاتیهم من ءایة من ءایـت ربهم الا کانوا عنها معرضین• فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یاتیهم انبـؤا ما کانوا به یستهزءون.هیچ نشانه و آیه‌ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی‌آید، مگر اینکه از آن رویگردان می‌شوند! •آنان، حق را هنگامی که سراغشان آمد، تکذیب کردند! ولی بزودی خبر آنچه را به باد مسخره می‌گرفتند، به آنان می‌رسد؛ (و از نتایج کار خود، آگاه می‌شوند). .وسائل براى بیدارى و آگاهى آنها متوسل میشود، این آیه و آیات فراوانى که بعد از آن مى آید در تعقیب همین موضوع است . در این آیه به روح لجاجت و بیاعتنائى و تکبر مشرکان در برابر حق و نشانه هاى خدا اشاره کرده ، مى گوید: آنها چنان لجوج و بى اعتنا هستند که هر نشانهاى از نشانه هاى پروردگار را میبینند، فورا از آن روى برمى گردانند. (و ما تاتیهم من آیة من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین ).
ولقد کذب اصحـب الحجر المرسلین• وءاتینـهم ءایـتنا فکانوا عنها معرضین.و « اصحاب حجر » (= قوم ثمود ) پیامبران را تکذیب کردند! •ما آیات خود را به آنان دادیم؛ ولی آنها از آن روی گرداندند!

اعراض کافران

[ویرایش]

کافران ،از تفکر در آیات پروردگار اعراض کردند که در قرآن هم می خوانیم:
وما تاتیهم من ءایة من ءایـت ربهم الا کانوا عنها معرضین.هیچ نشانه و آیه‌ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی‌آید، مگر اینکه از آن رویگردان می‌شوند!
وما تاتیهم من ءایة من ءایـت ربهم الا کانوا عنها معرضین.و هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان برای آنها نمی‌آید مگر اینکه از آن روی‌گردان می شوند. .در آیه بعد بار دیگر روى همین معنى تاکید مى کند و لجاجت و پافشارى این کوردلان را در نادیده گرفتن آیات الهى و تعلیمات پیامبران مشخص ‌ ساخته ، مى فرماید: هیچ آیه اى از آیات پروردگارشان براى آنها نمى آید مگر اینکه از آن رویگردان مى شوند (و ما تاتیهم من آیة من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین ).
نه بیان آیات انفسى در آنها مؤ ثر است ، و نه شرح آیات آفاقى ، نه تهدید و انذار، و نه بشارت و نوید به رحمت الهی ، نه منطق عقل و خرد را میپذیرند و نه فرمان عواطف و فطرت را، آنها به کورانى میمانند که نزدیکترین اشیاء اطراف خود را مشاهده نمیکنند و حتى نور آفتاب را از ظلمت و تاریکى شب فرق نمینهند!

← اعراض از تفکر در نشانه‌های خدا


کافران ،از تامل و تفکر در نشانه‌های خدا در آسمان اعراض میکردند همانطور که در قرآن هم می خوانیم:
او لم یر الذین کفروا ان السمـوت والارض کانتا رتقـا ففتقنـهما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون• وجعلنا السماء سقفـا محفوظـا وهم عن ءایـتها معرضون.آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمی‌آورند؟! •و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم؛ ولی آنها از آیات آن روی‌گردانند. . از آنجا که آرامش زمین به تنهائى براى آرامش زندگى انسان کافى نیست بلکه باید از طرف بالا نیز ایمنى داشته باشد در آیه بعد اضافه مى کند: ((ما آسمان را سقف محفوظى قرار دادیم ولى آنها از آیات و نشانه هاى توحید که در این آسمان پهناور است رویگردانند)) (و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون ).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان،طبرسی، ج۵، ص۴۶۲.    
۲. یوسف/سوره۱۲، آیه۱۰۵.    
۳. انعام/سوره۶، آیه۴.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۵.    
۵. تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج۵، ص۱۵۳.    
۶. حجر/سوره۱۵، آیه۸۰.    
۷. حجر/سوره۱۵، آیه۸۱.    
۸. انعام/سوره۶، آیه۴.    
۹. یس/سوره۳۶، آیه۴۶.    
۱۰. تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج۱۸، ص۴۰۱.    
۱۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۳۰.    
۱۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۳۲.    
۱۳. تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج۱۳، ص۳۹۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اعراض از تفکر»    


رده‌های این صفحه : تفکر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار