اعداد آیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعداد آیات، دیدگاه‌ها درباره تعداد آیات قرآن را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

درباره شمارش تعداد آیات قرآن مجید پنج دیدگاه وجود دارد که هریک به یکی از مکتب‌های تفسیری و قرآنی صدر اسلام منسوب است. این پنج عدد عبارتند از: عدد کوفی ؛ عدد بصری ؛ عدد مدنی ؛ عدد مکی ؛ عدد شامی آیات .
توضیح هرکدام در مدخل‌های مربوط آمده است.
[۱] حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص(۷۰-۷۳).
[۲] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص(۵۷۰-۵۷۲).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص(۷۰-۷۳).
۲. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص(۵۷۰-۵۷۲).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اعداد آیات».    جعبه ابزار