اعتماد غضایری به راوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعتماد غضایری به راوی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از اسباب مدح راوی به شمار می‌رود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

دانشمندان علوم حدیث "اعتماد غضایری به راوی" را از اسباب مدح دانسته‌اند.

نکات مهم

[ویرایش]

در این باره به چند نکته باید اشاره کرد:
اولا: غضایری کیست؟ منظور از غضایری ابوالحسن احمد بن حسین بن عبیدالله غضایری است؛ ثانیا: چرا اعتماد غضایری به راوی از اسباب مدح شمرده شده است؟
چون‌که غضایری با‌ اندک شبهه‌ای راویان را تضعیف می‌کرد. روی این جهت اگر غضایری به کسی اعتماد کرد و یا از وی روایت نمود مفید مدح عالی بلکه بیان‌گر مورد اعتمادبودن و توثیق او می‌باشد.
از این اصطلاح به روایت غضایری از راوی نیز تعبیر می‌شود.
[۱] علیاری، ملاعلی، بهجة الامال، ج۱، ص۱۷۵.
[۲] علیاری، ملاعلی، بهجة الامال، ج۱، ص۹۱.
[۴] بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۴۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علیاری، ملاعلی، بهجة الامال، ج۱، ص۱۷۵.
۲. علیاری، ملاعلی، بهجة الامال، ج۱، ص۹۱.
۳. خاقانی، علی، رجال الخاقانی، ص۱۰۲.    
۴. بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۴۹.
۵. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۷۲.    
۶. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۹۲.    
۷. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۴۱۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اعتماد غضایری به راوی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۵/۱۹.    


رده‌های این صفحه : اسباب مدح راوی | اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار