اعتزالذخیره مقاله با فرمت پی دی افکناره‌گیری را اعتزال گویند. از آن در باب طهارت، نکاح و طلاق سخن رفته است.


معنای اعتزال با اضافه به زن

[ویرایش]

اعتزال با اضافه به زن در فقه به کار رفته است که مراد از آن، گاه خصوص عدم آمیزش با زن است و گاه علاوه بر آن، جدا کردن رخت‌خواب و محل خواب نیز اراده می‌گردد.

اعتزال واجب

[ویرایش]

اعتزال در برخی ایام واجب می‌باشد.

← ایام حیض، نفاس و استظهار


اعتزال در ایّام حیض [۱]و نفاس [۲]و استظهار بر خلاف ایّام استحاضه واجب است، لیکن مقصود از اعتزال در این ایّام، پرهیز از آمیزش در قُبل است. [۳]

← غیر آمیزش در قُبُل در این ایام


در این ایّام، لذّت‌های دیگر جایز می‌باشد امّا در مورد آمیزش در دُبُر اختلاف است. [۴] [۵]

طلاق زن قبل از یائسگی

[ویرایش]

برای صحّت طلاق زنی که قبل از یائسگی بر اثر مرض و غیر آن حیض نمی‌بیند، سه ماه اعتزال از زمان آخرین آمیزش واجب است و گرنه، طلاق او صحیح نیست. [۶]

اعتزال جایز

[ویرایش]

اگر شوهر از همسرش نشانه‌های نشوز ببیند، کناره‌گیری از او به معنای پشت کردن به او جایز است. برخی فقها جدا کردن رخت‌خواب را نیز جایز دانسته‌اند. [۷]

امر مولا به اعتزال کنیز و برده

[ویرایش]

طلاق کنیزی که به دست صاحبش به ازدواج بردۀ او درآمده، در اختیار صاحب آن دو است و اگر وی، هر دو یا یکی از آن دو را به اعتزال امر کند، حکم طلاق را خواهد داشت. [۸]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۳، ص۳۲۷.    
۲. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۳، ص۳۲۲.    
۳. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۱، ص۳۴۶-۳۴۸.    
۴. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۳، ص۳۲۰.    
۵. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۳۹.    
۶. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۶، ص۲۴.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۱.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۸۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۹۶.    


رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | فقه | نکاح
جعبه‌ابزار