اعتزال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکناره‌گیری را اعتزال گویند. از آن در باب طهارت، نکاح و طلاق سخن رفته است.


معنای اعتزال با اضافه به زن

[ویرایش]

اعتزال با اضافه به زن در فقه به کار رفته است که مراد از آن، گاه خصوص عدم آمیزش با زن است و گاه علاوه بر آن، جدا کردن رخت‌خواب و محل خواب نیز اراده می‌گردد.

اعتزال واجب

[ویرایش]

اعتزال در برخی ایام واجب می‌باشد.

← ایام حیض، نفاس و استظهار


اعتزال در ایّام حیضو نفاسو استظهار بر خلاف ایّام استحاضه واجب است، لیکن مقصود از اعتزال در این ایّام، پرهیز از آمیزش در قُبل است.

← غیر آمیزش در قُبُل در این ایام


در این ایّام، لذّت‌های دیگر جایز می‌باشد امّا در مورد آمیزش در دُبُر اختلاف است.

طلاق زن قبل از یائسگی

[ویرایش]

برای صحّت طلاق زنی که قبل از یائسگی بر اثر مرض و غیر آن حیض نمی‌بیند، سه ماه اعتزال از زمان آخرین آمیزش واجب است و گرنه، طلاق او صحیح نیست.

اعتزال جایز

[ویرایش]

اگر شوهر از همسرش نشانه‌های نشوز ببیند، کناره‌گیری از او به معنای پشت کردن به او جایز است. برخی فقها جدا کردن رخت‌خواب را نیز جایز دانسته‌اند.

امر مولا به اعتزال کنیز و برده

[ویرایش]

طلاق کنیزی که به دست صاحبش به ازدواج بردۀ او درآمده، در اختیار صاحب آن دو است و اگر وی، هر دو یا یکی از آن دو را به اعتزال امر کند، حکم طلاق را خواهد داشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۳، ص۳۲۷.    
۲. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۳، ص۳۲۲.    
۳. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۱، ص۳۴۶-۳۴۸.    
۴. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۳، ص۳۲۰.    
۵. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۳۹.    
۶. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۶، ص۲۴.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۱.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۸۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۹۶.    


رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | فقه | نکاح
جعبه ابزار