اعتدال (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اعتدال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اعتدال (اخلاق)، به معنای میانه‌روی، برگزیدن راهی میان افراط و تفریط
اعتدال (فقه)، انتخاب را معتدل میان افراط و تفریط و دارای کاربردهای فقهی
اعتدال (شعر)، یکی از اصطلاحات علم عروض، به معنای «میانه‌روی و برابری در وزن»


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار