اعتدال موسی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از اعتدال موسی علیه‌السّلام استقرار در امر حیات و زندگى است که غالبا بعد از کمال نیروى جسمانى حاصل مى شود.


مرحله اعتدال موسی

[ویرایش]

اعطای حکمت و دانش به موسی علیه‌السّلام ، پس از رسیدن او به رشد و اعتدال: «ولما بلغ اشده و استوی آتیناه حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین: و هنگامی که (موسی) نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم؛ و این گونه نیکوکاران را جزا می‌دهیم! » «استواء» به معنای اعتدال و استقرار در امر زندگی است که غالبا در دوران اشتداد قوای انسان تحقق می‌یابد. . آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه بیان می کند: (استوى) از ماده(استواء) به معنى کمال خلقت و اعتدال آن است. مفسران نظرات مختلفى در تفسیر این آیه دارند: بعضى گفته اند (بلوغ اشد) آن است که انسان از نظر قواى جسمانى به سر حد کمال برسد که غالبا در سن ۱۸ سالگى است ، و (استواء) همان اعتدال و استقرار در امر حیات و زندگى است که غالبا بعد از کمال نیروى جسمانى حاصل مى شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸، آیه۱۴.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۱، ص۱۱۸.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۳۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۵۱، برگرفته از مقاله «اعتدال موسی».    


رده‌های این صفحه : اعتدال | حضرت موسی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار