اطعام به اسیر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این آیه خداوند اطعام‌کنندگان به اسیر را مدح کرده، در آیات بعد به آنان پاداش نیک و حفظ از عذاب قیامت را وعده داده است: «فَوَقـهُمُ اللّهُ شَرَّ ذلِکَ الیَومِ و لَقـّهُم نَضرَةً و‌سُرورا».در روایات نیز اطعام اسیران و احسان و نیکی به آنان سفارش شده است.


اطعام به اسیر نزد ابرار

[ویرایش]

در قرآن اطعام به اسیر، از صفات نیک ابرار شمرده شده است آنجا که می‌فرماید: ان الابرار... • ویطعمون الطعام علی حبه... واسیرا.

رضایت خدا در اطعام به اسیر

[ویرایش]

درباره اطعام به اسیر، از سوی اهل بیت علیهم‌السّلام سفارش شده است و در قرآن به آن اشاره شده است، مثل آیات : ان الابرار... ویطعمون الطعام علی حبه... واسیرا. (در تفاسیر شیعه و سنی، روایاتی آمده است که آیات مذکور درباره اطعام حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم‌السّلام نازل شده است.)

حکم اطعام با اسیر

[ویرایش]

یکی از مواردی که در قرآن به آن اشاره شده است، استحباب اطعام به اسیر می‌باشد آنجا که می‌فرماید: ویطعمون الطعام علی حبه... واسیرا. و به پاس دوستى خدا، بينوا و یتیم و اسير را خوراك مى‌دادند.

پاداش اطعام به اسیر

[ویرایش]

اطعام خالصانه به اسیر، سبب بهره مندی از انواع پاداش‌های الهی می‌باشد. همانطور که در قرآن به آن اشاره شده است: ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا (و به پاس دوستی خدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می‌دادند) انما نطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاء ولا شکورا• ... (ما برای خشنودی خداست که به شما می‌خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی‌خواهیم) وجزیهم بما صبروا جنة وحریرا• (و به پاس آنکه صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد) متکـین فیها علی الارائک لایرون فیها شمسا ولا زمهریرا• (در آن بهشت بر تختهای خویش تکیه زنند در آنجا نه آفتابی بینند و نه سرمایی) ودانیة علیهم ظـلــلها وذللت قطوفها تذلیلا• (و سایه‌های درختان به آنان نزدیک است و میوه هایش برای چیدن رام) ویطاف علیهم بـانیة من فضة واکواب کانت قواریرا• (و ظروف سیمین و جامهای بلورین پیرامون آنان گردانده می‌شود) قواریرا من فضة قدروها تقدیرا• (جامهایی از سیم که درست به اندازه و با کمال ظرافت آنها را از کار در آورده‌اند) ویسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا• (و در آنجا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد به آنان می‌نوشانند) عینا فیها تسمی سلسبیلا• (از چشمه‌ای در آنجا که سلسبیل نامیده می‌شود) ویطوف علیهم ولدن مخلدون اذا رایتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا• (و بر گرد آنان پسرانی جاودانی می‌گردند چون آنها را ببینی گویی که مرواریدهایی پراکنده‌اند) واذا رایت ثم رایت نعیما وملکا کبیرا• (و چون بدانجا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی) عــلیهم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقـیهم ربهم شرابا طهورا• ( بهشتیان را جامه ‌های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است و پیرایه آنان دستبندهای سیمین است و پروردگارشان باده ‌ای پاک به آنان می‌نوشاند) ان هـذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. (این پاداش برای شماست و کوشش شما مقبول افتاده است).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
۲. انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
۳. انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
۴. انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۲۱۶.    
۶. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۴، ص۶۶۷.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۳۴۴.    
۸. انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
۹. انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
۱۰. انسان/سوره۷۶، آیه۹.    
۱۱. انسان/سوره۷۶، آیه۱۲.    
۱۲. انسان/سوره۷۶، آیه۱۳.    
۱۳. انسان/سوره۷۶، آیه۱۴.    
۱۴. انسان/سوره۷۶، آیه۱۵.    
۱۵. انسان/سوره۷۶، آیه۱۶.    
۱۶. انسان/سوره۷۶، آیه۱۷.    
۱۷. انسان/سوره۷۶، آیه۱۸.    
۱۸. انسان/سوره۷۶، آیه۱۹.    
۱۹. انسان/سوره۷۶، آیه۲۰.    
۲۰. انسان/سوره۷۶، آیه۲۱.    
۲۱. انسان/سوره۷۶، آیه۲۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۸۰، برگرفته از مقاله «اطعام به اسیر».    


رده‌های این صفحه : اسارت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار