اطراف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاطراف (جمع طرف) در دو معنای نهایت چیزی و اعضای بدن به کار رفته است.
از مفهوم نخست در باب‌های طهارت، صلات و جهاد سخن گفته شده است.
از مفهوم دوم در باب‌های قصاص و دیات سخن رفته است.


اطراف به معنای نهایت شیء

[ویرایش]

از مفهوم نخست در باب‌های طهارت، صلات و جهاد سخن گفته شده است.

← اطراف در وضو


در وضو، شستن دست از آرنج تا اطراف انگشتانو مسح پاها از اطراف انگشتان تا برآمدگی روی پا یا مفصل
بنابر اختلاف در مسأله، واجب است.

← اطراف در مقدار خم شدن در رکوع


در مقدار خم شدن در رکوع به اندازۀ رسیدن کف دست یا کفایت رسیدن اطراف انگشتان به زانو، اختلاف است.

← نگهبانی از اطراف بلاد اسلامی


نگهبانی از اطراف و مرزهای بلاد اسلامی (رباطمستحب است؛چنان که حفظ اطراف مملکت اسلامی از تعرّض کفّار با استقرار و تمرکز نیروی لازم در مرزها، از وظایف حاکم اسلامی است.

اطراف به معنای اعضای بدن

[ویرایش]

از مفهوم دوم در باب‌های قصاص و دیات سخن رفته است.

← اطراف در قصاص طرف و دیه آن


عنوان طرف در بحث قصاص طرف و دیۀ آن، همۀ اعضا و اجزای بدن آدمی جز جان او را در بر می‌گیرد و اختصاص به اطراف معروف یعنی دست، پا و سر ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲، ص۱۶۰.    
۲. جواهر الکلام، ج۲، ص۲۱۰.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۰، ص۷۰-۷۳.    
۴. الروضة البهیة، ج۲، ص۳۸۵.    
۵. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵۱.    
۶. الروضة البهیة، ج۱۰، ص۷۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۸۰-۵۸۱.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | قصاص
جعبه ابزار