اضواء علی المتشابهات القرآن (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاضواء علی المتشابهات القرآن اثر استاد شیخ خلیل یاسین از از علما و مفسران شیعه معاصر لبنان است. این کتاب در عصر حاضر، از بهترین نوشته‌ها در زمینه حل متشابهات قرآن به‌شمار می‌رود و برای پژوهندگان راه قرآن، وسیله کارسازی است.
نویسنده به‌ترتیب سوره‌های قرآن، هر سوالی كه از لحاظ ادبی، علمی، بلاغی، فقهی، كلامی و تاریخی مطرح شده را ذكر و پاسخ‌های خود را در ذیل هر كدام ارائه نموده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

اضواء علی المتشهابهات حاوی هزار و ششصد پرسش و پاسخ درباره آیات متشابه و نوشته علامه استاد شیخ خلیل یاسین، از علمای معاصر لبنان است. بر حسب ترتیب سوره‌ها تنظیم یافته و از دانشی گسترده و بینش عمیق نویسنده که اثری ارزنده و قابل ستایش عرضه کرده است حکایت دارد.
خلیل یاسین در طرح هر سوال دقت کرده و در پاسخ آن نهایت کوشش را به‌عمل آورده است تا دقیق‌ترین و متین‌ترین جواب‌ها را آماده سازد و بحق، در این‌راه موفق بوده است. همچنین توانسته است با آگاهی کاملی که از مکتب اهل‌بیت داشته است و در پرتو همان نور ساطع، مباحث خود را عرضه کند و از هرگونه گمراهی و کجی در امان باشد.

تفسیر مورد بحث به زبان عربی و تفسیری گزینشی و به ترتیب سوره‌های قرآن کریم است. مفسر در هر سوره از قرآن که دارای آیه متشابه است آن‌را یاد کرده سپس اشکال و اعتراض را به‌عنوان سؤال مطرح می‌نماید و بعد تحت عنوان جواب تفسیر آیه را به‌طرز محققانه و به‌سبک بسیار قانع کننده و استدلالی و موجز بیان می‌دارد.
این کتاب در عصر حاضر، از بهترین نوشته‌ها در زمینه حل متشابهات قرآن به‌شمار می‌رود و برای پژوهندگان راه قرآن، وسیله کارسازی است.
‌این تفسیر در دو جلد در ۱۶۰۰ سؤال و جواب در سال ۱۳۸۸ در بیروت چاپ گردید و سپس در ۱۶۵۱ سؤال و جواب تجدید چاپ شد.
[۱] عاملی، خلیل یاسین، اضواء علی متشابهات القرآن.
[۲] امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۱، ص۴۰.
[۳] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیه، ص۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عاملی، خلیل یاسین، اضواء علی متشابهات القرآن.
۲. امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۱، ص۴۰.
۳. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیه، ص۲۱.


منبع

[ویرایش]

معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۲، ص۵۵۱.    
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن پانزدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۲۴.    


جعبه ابزار