اضراب (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصرف‌نظر کردن و روی‌گردان شدن از سخن نخست خویش به «بل» و مانند آن را اضراب گویند. از آن در باب‌هایی همچون طلاق و اقرار سخن رفته است.


اضراب از اقرار

[ویرایش]

اضراب از اقرار اول به اقرار دوم، موجب نادیده گرفتن اقرار نخست نمی‌شود.
بنابراین اگر، کسی بگوید این فرش از آن حسن است، بلکه از آن حسین است، فرش به حسن داده می‌شود و قیمت آن به حسین پرداخت می‌گردد، مگر به قرینه معلوم شود که اقرار اول، به اشتباه صورت گرفته است. در این صورت، اقرار دوم پذیرفته می‌شود.

حکم به بیشتر در اضراب

[ویرایش]

اگر در جمله، قبل و بعد واژۀ «بل» مطلق باشد، لیکن یکی از آن دو بیشتر از دیگری باشد- مانند آن که بگوید به حسن هزار تومان، بلکه دو هزار تومان بدهکارم- حکم به بیشتر می‌شود. فروع دیگری نیز در مسأله هست که در کتاب‌های فقهی آمده است.

اضراب در طلاق

[ویرایش]

اگر طلاق دهنده بگوید زینب طالق است، بلکه رقیّه، در این که طلاق نسبت به هر دو همسرش تحقّق پیدا می‌کند یا تنها نسبت به اوّلی، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۵، ص۲۱-۲۴.    
۲. جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۰۱.    
۳. مسالک الافهام ج۹، ص۱۱۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۷۲-۵۷۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | اقرار | طلاق | فقه
جعبه ابزار