اصل مرخص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصل مرخِّص به اصل عملی مفید اذن در ترک تکلیف مشکوک اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اصل مرخص، که مقابل اصل منجِّز می‌باشد، اصلی از اصول عملی است که مؤدای آن ترخیص در ترک تکلیف است؛ به بیان دیگر، نتیجه اجرای آن، اذن در ترک تکلیف می‌باشد که لازمه چنین اذنی، رهایی از عقاب مولا در صورت مخالفت مؤدای اصل با واقع می‌باشد، مانند: اصل برائت که از اجرای آن، ترخیص در ترک تکلیف لازم می‌آید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۳۶۲.    
۲. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۴، ص۹۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۳، برگرفته از مقاله «اصل مرخص».    


رده‌های این صفحه : اصول عملیه
جعبه ابزار