اصل غیر مثبت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصل غیر مثبت به اصل عملیِ دارای اثر شرعی بی واسطه اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اصل غیرمثبت، که مقابل اصل مثبت می‌باشد، اصلی از اصول عملی است که اثر شرعی به طور مستقیم بر مؤدای آن مترتب می‌گردد و به وساطت امر عادی و یا عقلی نیازی نیست، مانند این که مکلف قبلا طهارت داشته و سپس در آن شک می‌نماید، و از طریق اجرای استصحاب ، حکم به طهارت سابق می‌نماید؛ در این جا اثر شرعی مستقیم مستصحب (طهارت سابق)، صحت نمازی است که با این طهارت اقامه شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۵۹.    
۲. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۳، ص۲۳۸.    
۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۱۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۱، برگرفته از مقاله «اصل غیر مثبت».    


رده‌های این صفحه : استصحاب | اصول عملیه
جعبه ابزار