اصلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصلی مقابل تبعی و عارضی است.


کاربرد عنوان اصلی در فقه

[ویرایش]

اصلی گاه صفت حکم واقع می‌شود مانند واجب اصلی مقابل واجب تبعی و گاه صفت وطن، کفر و کافر واقع می‌گردد و گفته می‌شود: وطن اصلی مقابل وطن عارضی (اتّخاذی)، کفر اصلی‌ مقابل ارتداد (کفر عارضی بعد از اسلام) و کافر اصلی مقابل مرتدّ.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۴، ص۲۵۲.    
۲. جواهر الکلام ج۵، ص۵۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۱،ص۵۵۶.    


رده‌های این صفحه : احکام خمسه | فقه
جعبه‌ابزار