اصلاح طلبی منافقان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنافق یا دورو یا دوچهره کسی است که در آشکار دعوی مسلمانی و ایمان کند و در نهان کفر ورزد.


مدعیان دروغین اصلاح گری

[ویرایش]

منافقان، مدعیان دروغین اصلاحگری بودند همان‌طور که در قرآن با این مطلب اشاره شده است آنجاکه می‌فرماید:
ومن الناس من یقول ءامنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین(و برخى از مردم مى‌گويند ما به خدا و روز بازپسين ايمان آورده‌ايم ولى گروندگان راستين نيستند). واذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون(و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مكنيد مى‌گويند ما خود اصلاحگريم). الا انهم هم المفسدون ولـکن لایشعرون (بهوش باشيد كه آنان فسادگرانند ليكن نمى‌فهمند).

← تفسیر آیات مذکور


و من الناس من یقول ... تا آیه بیستم . کلمه خدعه بمعناى نوعى نیرنگ است، و شیطان بمعناى موجودى سراپا شر است، و بهمین جهت ابلیس را شیطان نامیده‌اند.
در این آیات وضع منافقین را بیان مى‌کند، که انشاءاللّه گفتار مفصل ما درباره آنان در سوره منافقین و مواردى دیگر خواهد آمد. در آیه: مثلهم کمثل الذى استوقد نارا... با آوردن مثلى، وضع منافقین را مجسم ساخته، مى‌فرماید منافقین مثل کسى میمانند که در ظلمتى کور قرار گرفته، به‌طوری که خیر را از شر ، و راه را از چاه و نافع را از مضر، تشخیص نمی‌دهد، و براى بر طرف شدن آن ظلمت، دست باسباب روشنى مى زند، یا آتشى روشن کند، که با آن اطراف خود را به بیند، یا وسیله‌اى دیگر و چون آتش روشن میکند و پیرامونش روشن می‌شود خدا به‌وسیله‌اى از وسائل که دارد یا باد، یا باران، یا امثال آن، آتشش را خاموش کند، و دوباره بهمان ظلمت گرفتار شود، و بلکه این بار میان دو ظلمت قرار گیرد، یکى ظلمت تاریکى، و یکى هم ظلمت حیرت، و بى اثر شدن اسباب.
این حال منافقین است، که بظاهر دم از ایمان مى زنند، و از بعضى فوائد دین برخوردار می‌شوند، چون خود را مؤ من قلمداد کرده‌اند، از مؤمنین ارث مى‌برند، و با آنان ازدواج مى‌کنند، و از این قبیل منافع برخوردار می‌شوند، اما همین که مرگشان یعنى آن موقعى که هنگام برخوردارى از تمام آثار ایمان است فرا مى‌رسد، خداى تعالى نور خود را از ایشان مى‌گیرد، و آنچه به‌عنوان دین انجام داده‌اند، تا به اجتماع بقبولانند که، مسلمانیم، باطل نموده، در ظلمت قرارشان می‌دهد که هیچ چیز را درک نکنند، و در میان دو ظلمت قرار مى‌گیرند، یکى ظلمت اصلی‌شان، و یکى ظلمتى که اعمالشان ببار آورده؟.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۸.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۱.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۲.    
۴. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱، ص۸۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اصلاح‌طلبی منافقان‌».    رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی | نفاق
جعبه ابزار