اصغر بن محمدقاسم قمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصغر بن محمدقاسم قمی اصفهانی، از خطّاطین و نویسندگان فاضل در قرن دوازده هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مولا اصغر بن محمّدقاسم بن جمال قمی اصفهانی، از خطّاطین و نویسندگان فاضل در قرن دوازده هجری است که در سال ۱۱۱۵ در اصفهان، کتاب ریاض السّالکین در شرح صحیفه سیّدالسّاجدین تالیف سیّدعلی‌خان مدنی شیرازی را کتابت نموده است. نسخه آن در کتابخانه شیخ مشکور در نجف اشرف موجود بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۱، ص۳۲۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۹۶.    جعبه ابزار