اصرار بر گناه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصرار بر گناه به دو معنیِ تکرار گناه و ارتکاب گناه (حتی یک بار) بدون اراده بر توبه از آن به کار می رود که از آن به اصرار بر ذنب و اصرار بر معاصی نیز تعبیر می شود.


معنای اصرار بر گناه

[ویرایش]

اصرار بر گناه به دو معنی به کار می رود:
۱- تکرار گناه : قدر مسلم از معنی اصرار، تکرار عملی گناه است بدون پشیمان شدن به طوری که در عرف گفته شود مداومت بر آن گناه نموده و پر واضح است کسی که بر گناه اصرار می‌ورزد، از ارتکاب آن پشیمان نیست.
۲- ارتکاب گناه (حتی یک بار) بدون عزم و تصمیم و اراده بر توبه و استغفار از آن. در روایتی از امام باقر (ع) آمده است: اصرار بر گناه این است که انسان گناه کند و استغفار نکند و تصمیم بر توبه و بازگشت نگیرد. و روایتی دیگر از پیامبر اکرم (ص) چنین است: اصرار بر گناه ندارد کسی که استغفار می کند، اگرچه در روز هفتاد بار یک گناه را انجام بدهد.
[۲] انوار التنزیل، ج۱، ص ۱۸۲٫

با توجه به این احادیث و احادیث دیگر معلوم می شود که اصرار بر گناه وقتی معنی پیدا می کند که توبه و استغفار در پی ارتکاب گناه نباشد.

آثار سوء اصرار بر گناه

[ویرایش]

اصرار بر گناه در آیات و روایات شدیداً مورد مذمت واقع شده و بعضی از آثار سوء آن بیان شده است که عبارتند از:
۱- تبدیل شدن گناه صغیره به کبیره: در روایتی آمده است، هیچ گناه صغیره ای همراه با اصرار نیست و هیچ گناه کبیره ای همراه با استغفار نیست. یعنی اگر کسی اصرار بر گناه داشت اگر چه گناهش صغیره باشد تبدیل به کبیره می شود و اگر کسی توبه و استغفار کند اگر گناهش کبیره هم باشد از کبیره بودن خارج می شود.
۲- خروج از دایرۀ تقوا: قرآن در شرح حال متقین می فرماید: و آنها کسانی هستند که وقتی مرتکب گناه زشتی می شوند یا به خود ستم می کنند به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند (و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟) و بر گناه خود اصرار نمی ورزدند.
۳- عدم قبول طاعت: امام صادق (ع) فرمود: به خدا سوگند که خداوند چیزی از طاعت بنده ای را با اصرارش بر گناه نمی پذیرد.
۴- بدبختی: امام صادق (ع) فرمود: پیامبر اکرم (ص) فرمود: علامات بدبختی عبارتند از: خشک بودن چشم (نداشتن اشک و گریه)، قساوت قلب (سنگ دلی)، حرص شدید بر دنیا و اصرار بر گناه .
۵- کم شدن قبح گناه.
۶- کشاندن انسان به مرز کفر و الحاد: قرآن می فرماید: سرانجام کسانی که به گناه اصرار می ورزند به تکذیب آیات خدا و مسخره کردن آن می رسند.
۷- تشدید مجازات و عقوبت های دنیوی و اخروی گناه: در روایات آمده است کسانی که مرتکب گناه کبیره می شوند و دوبار حد بر آن ها جاری شده بار سوم کشته می شوند.
همچنین در روایات در مورد عمل زشت و شنیع زنا آمده است که زنا کاری که سه بار شلاق خورده بار چهارم کشته می شود.

نتیجه

[ویرایش]

بنا بر این بعد از ارتکاب هر گناهی هر چند کوچک باید سریعاً توبه کرده و قصد بازگشت دوباره به آن را نداشته باشیم چرا که اصرار بر گناه و تکرار آن رفته رفته بنده را از خدا دور می کند و دلش را سیاه می نماید و در این صورت است که توفیق توبه از انسان سلب می شود.

پانویس

[ویرایش]

۱. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ۲، ص ۲۸۸، بابُ الْإِصْرَارِ عَلَی الذَّنْبِ، حدیث ۲٫    
۲. انوار التنزیل، ج۱، ص ۱۸۲٫
۳. کافی، ج ۲، ص ۲۸۸، بابُ الْإِصْرَارِ عَلَی الذَّنْبِ، حدیث ۱٫    
۴. آل عمران/سوره ۳،آیه ۱۳۵    
۵. کافی، ج ۲، ص ۲۸۸، َبابُ الْإِصْرَارِ عَلَی الذَّنْبِ حدیث ۳٫    
۶. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۳۳۷، حدیث ۲۰۶۸۰٫    
۷. روم/سوره ۳۰،آیه ۱۰    
۸. کافی، ج ۷، ص ۱۹۱، حدیث ۲٫    
۹. کافی، ج ۷، ص ۱۹۱، حدیث ۱٫    


منبع

[ویرایش]
دائرة المعارف اسلام پدیا    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | رذائل اخلاقی | گناهان
جعبه ابزار