اصحار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِصحار به کسر همزه به معنی به صحرا رفتن می باشد و از آن به مناسبت در باب صلات سخن رفته است.


موارد استحباب اصحار

[ویرایش]

به صحرا رفتن برای خواندن نماز عیدین و نماز استسقاء ( نماز باران) مستحب است، مگر برای ساکنان مکه که برای آنان خواندن آنها در مسجد الحرام افضل است.
اصحار برای نماز حاجت مستحب است.
[۵] اشارة السبق، ص۱۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة ج۱۰، ص۲۶۴.    
۲. جواهر الکلام ج۱۱، ص۳۷۳.    
۳. الحدائق الناضرة ج۱۰، ص۴۸۶.    
۴. جواهر الکلام ج۱۲، ص۱۴۰۱۴۱.    
۵. اشارة السبق، ص۱۰۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۰۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز | واژه شناسی
جعبه ابزار