اصحاب سبت و یهود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبراساس آنچه در سفر پیدایش از عهد عتیق آمده است، خداوند پس از خلق جهان در شش روز، در هفتمین روز دست از کار کشید و «آرام گرفت» و به همین دلیل آن روز را مقدس داشت. تقدس روز سبت، در وصیت چهارم از وصایای ده‌گانه حضرت موسی (علیه‌السلام) آمده، و به عنوان یکی از شرایع دین یهود مطرح گردیده است.


سرزنش یهودیان

[ویرایش]

در قرآن کریم، ماجرای اصحاب سبت و مسخ شدن آنان به بوزینگان عاملی برای سرزنش یهودیان شمرده شده است، آنجاکه می‌فرماید: قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب علیه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطغوت اولـئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل (بگو آيا شما را به بدتر از صاحبان اين كيفر در پيشگاه خدا خبر دهم همانان كه خدا لعنتشان كرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزينگان و خوكان پديد آورده و آنانكه طاغوت را پرستش كرده‌اند اينانند كه از نظر منزلت بدتر و از راه راست گمراه‌ترند). (مقصود از «منهم القردة» اصحاب سبت‌اند.) وسـلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لایسبتون لاتاتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون. (مقصود از «واسئلهم» استفهام توبیخ است؛ نه استفهام سؤال.)

← دیدگاه تفسیر نمونه


در قرآن کریم عقائد تحریف شده و اعمال نادرست اهل کتاب و کیفرهائى که دامنگیر آنها گردیده است با وضع مؤمنان راستین و مسلمان مقایسه گردیده ، تا معلوم شود کدامیک از این دو دسته درخور انتقاد و سرزنش ‌ هستند و این یک پاسخ منطقى است که براى متوجه ساختن افراد لجوج و متعصب به کار مى رود در این مقایسه چنین مى‌گوید: اى پیامبر به آنها بگو آیا ایمان به خداى یگانه و کتب آسمانى داشتن درخور سرزنش و ایراد است ، یا اعمال نارواى کسانى که گرفتار آن‌همه مجازات الهى شدند به آنها بگو آیا شما را آگاه کنم از کسانى که پاداش کارشان در پیشگاه خدا از این بدتر است .
(قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله )
شک نیست که ایمان به خدا و کتب آسمانى ، چیز بدى نیست ، و اینکه در آیه فوق آنرا با اعمال و افکار اهل کتاب مقایسه کرده و مى گوید: کدامیک بدتر است در حقیقت یکنوع کنایه مى‌باشد، همانطور که گاهى مى‌بینیم فرد ناپاکى از فرد پاکى انتقاد مى‌کند، او در جواب مى گوید: آیا پاکدامنان بدترند یا آلودگان ؟.
سپس به تشریح این مطلب پرداخته و مى‌گوید: آنها که بر اثر اعمالشان مورد لعن و غضب پروردگار واقع شدند و آنانرا به صورت میمون و خوک مسخ کرد، و آنها که پرستش طاغوت و بت نمودند، مسلما این چنین افراد، موقعیت‌شان در این دنیا و محل و جایگاه‌شان در روز قیامت بدتر خواهد بود، و از راه راست و جاده مستقیم گمراهترند.

مسخ نشانه گمراهی یهود

[ویرایش]

یکی دیگر از مواردی که در قرآن به آن اشاره شده این است که مسخ شدن اصحاب سبت به بوزینگان، نشان شرارت و گمراهی آنان می‌باشد همچنانکه می‌فرماید:
قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب علیه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطغوت اولـئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل (بگو آيا شما را به بدتر از صاحبان اين كيفر در پيشگاه خدا خبر دهم همانان كه خدا لعنت‌شان كرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزينگان و خوكان پديد آورده و آنانكه طاغوت را پرستش كرده‌اند اينانند كه از نظر منزلت بدتر و از راه راست گمراه‌ترند). (با توجه به این که خطاب آیه به یهودیان و منظور از «القردة» اصحاب سبت باشد، برداشت یاد شده قابل استفاده است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۶۰.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳ف ص۳۷۰.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۴، ص۳۸۰.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۴۴۲.    
۶. مائده/سوره۵، آیه۶۰.    
۷. طبرسی، فصل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۳۷۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۴۱۷، برگرفته از مقاله «اصحاب سبت و یهود».    


رده‌های این صفحه : اصحاب سبت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار