اصباح‌الشیعة بمصباح‌الشریعة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمولف كتاب« إصباح الشيعة بمصباح الشريعة» فقیه و دانشمند بزرگ، قطب الدین بیهقی کیدری است، اين كتاب از كتابهاى فقهى قرن ششم هجرى به شمار مى‌رود و تمام مباحث فقه را از كتاب طهارت تا كتاب دیات شامل مى‌شود.


موضوع كتاب

[ویرایش]

مؤلف، در اين كتاب از كتابهاى« مبسوط »،« النهایة »،« مراسم» و« الغنیة » نقل مى‌كند; و بسيار مى‌شود كه نظرات« سید مرتضی علم الهدى» و« ابن براج طرابلسى» را مطرح مى‌كند، اما به مصدر نقل خود اشاره‌اى نمى‌كند.

اهميت كتاب

[ویرایش]

بسيارى از فقها و دانشمندان شیعه نيز در كتاب‌هاى فقهى خود از كتاب اصباح مطلب نقل مى‌كنند; مانند صاحب« جواهر» در« جواهر »، فاضل هندى در« کشف اللثام »، علامه حلی در« مختلف » و شهید ثانی در« مسالک الافهام ».
بعضى از بزرگان مانند:
علامه مجلسی ، آقا بزرگ تهرانی و سيد امين اين كتاب را به شيخ سلیمان صهرشتی نسبت داده‌اند، اما ظاهرا اين نسبت اشتباه است، زيرا:
۱- شيخ منتجب الدين در كتاب فهرست خود، هنگام معرفى تأليفات صهرشتى، اين كتاب را در رديف تأليفات وى عنوان نكرده است.
۲- علامه حلى از اين كتاب بسيار نقل مى‌كند و آن را نسبت به محقق كيدرى مى‌دهد.
۳- در اين كتاب از« غنیة النزوع » سيد جليل، ابن زهره و مطلب نقل شده است، در حالى كه ابن زهره يك قرن بعد از صهرشتى بوده است.
۴- هر كس اين كتاب را مطالعه نمايد و بعد به كتاب غنيه مراجعه كند، مى‌يابد كه ترتيب مباحث و ابواب اين كتاب غالبا به پيروى از كتاب« غنيه» است و بسيارى از موارد از عبارات آن در طرح مسائل و شرح آنها استفاده شده به شكلى كه انسان به راحتى در مى‌يابد كه تاريخ تأليف اين كتاب بعد از غنيه است.

نسخه‌هاى كتاب

[ویرایش]

۱- نسخه‌اى در كتابخانه حضرت آیة الله نجفی مرعشی كه تاريخ كتابت آن ۶۴۵ هجرى، نزديك به عصر مؤلف مى‌باشد.

مشاهده انلاین کتاب

[ویرایش]

اصباح الشیعة بمصباح الشریعة نویسنده:قطب الدین البیهقی الکیدری، تحقیق إبراهیم البهادری    


پانویس

[ویرایش]
 
۱. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، بیهقی کیدری، ج۱، ص ۴۲.    
۲. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، بیهقی کیدری، ج۱، ص ۳۴.    
۳. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، بیهقی کیدری، ج۱، ص ۸۷.    
۴. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، بیهقی کیدری، ج۱، ص ۹۹.    
۵. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، بیهقی کیدری، ج۱، ص ۷۷.    
۶. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، بیهقی کیدری، ج۱، ص ۱۷۷.    
۷. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۳، ص۳۳۲.    
۸. کشف اللثام، فاضل هندی، ج۳، ص۵۶.    
۹. مختلف الشیعه، علامه حلی، ج۷، ص۲۴۱.    
۱۰. مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۱، ص ۱۰۸.    
۱۱. الذریعه، آقا بزرگ تهرانی، ج۲، ص۱۱۷.    
۱۲. بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج۱، ص ۱۵.    


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعبه ابزار