اشرفی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اشرفی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اشرفی (سکه طلا)، سکّۀ طلایی ایران برابر یک مثقال شرعی و با ارزش هیجده نخود طلا

خاندان اشرفی، از خاندان‌های دوره پهلوی
عطاءالله اشرفی اصفهانی، از علمای معاصر شیعه و از شهدای محراب
محمد بن محمدمهدی حاجی‌اشرفی، فقیه شیعی قرن سیزدهم و چهاردهم
ملامحمد اشرفی، از علما، عرفا و وعاظ مجاهد ایران در قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم هجری
حسینقلی اشرفی، از نظامیون دوره پهلوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار