اسناد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسناد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسناد (علوم حدیث)، اصطلاحی‌ در علوم‌ حدیث‌ به معنای رسانیدن‌ سخن‌ است‌ به‌ گوینده آن‌ با واسطه شماری‌ از راویان‌
اسناد (علم معانی)، یکی از اصطلاحات بکار رفته در ادبیات فارسی، به معنای پیوند دادن قسمتی از کلام را به قسمتی دیگر از آن، بر صورت ایجاب یا سلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار