اسناد رسمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاَسناد رسمی در دو معنا به کار رفته است:
۱. مدارک دارای ارزش حقوقی و قانونی.
۲. تنظیمی از سوی کارگزاران دولتی و دفاتر رسمی.
عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در پاسخ به استفتائات به برخی احکام آن اشاره شده است.


حجیت سند رسمی برای قاضی

[ویرایش]

از نظر شرع، سند رسمی نشانه تحقّق عقد ثبت شده در آن نیست تا آثار آن مترتّب گردد؛ از این‏رو، قاضی نمی‏تواند به استناد آن حکم به مالکیّت صاحب سند یا زوجیّت و مانند آن کند، مگر آنکه برای وی از این طریق علم حاصل شود که در این صورت قاضی می‏تواند به مقتضای علم خود عمل کند.

حجیت سند رسمی در ازدواج و غیره

[ویرایش]

ثبت عقدی همچون عقد ازدواج یا نقل ملکی در دفتر اسناد رسمی از شرایط صحّت آن عقد نیست. از این رو، هر عقدی که با شرایط تعیین شده تحقق یابد، شرعا نافذ و معتبر است هرچند در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد.
[۲] اجوبة الإستفتاءات ج۲، ص۲۶۷-۲۶۸.
[۳] استفتاآت (امام خمینی) ج۳، ص۷۵.
[۴] مجموعه آرای فقهی ـقضایی در امور حقوقی ج۱، ص۷ـ۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اجوبة الإستفتاءات ج۲، ص۱۶۹.    
۲. اجوبة الإستفتاءات ج۲، ص۲۶۷-۲۶۸.
۳. استفتاآت (امام خمینی) ج۳، ص۷۵.
۴. مجموعه آرای فقهی ـقضایی در امور حقوقی ج۱، ص۷ـ۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۱۸-۵۱۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | فقه | معاملات
جعبه ابزار