اسم اشاره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسم اشاره اسم دلالت کننده بر اشاره به چیزی یا کسی است.


تعریف

[ویرایش]

اسم اشاره، اسمی است که برای اشاره به چیزی یا کسی وضع شده است، مانند: «ذا» برای اشاره به مفرد مذکر؛ «ذی» برای اشاره به مفرد مؤنث؛ «هنا» برای اشاره به مکان نزدیک و «هناک» برای اشاره به مکان دور.
[۳] کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج۱، ص۷۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۹۰.    
۲. تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، آذری قمی، احمد، ص۱۴۱.    
۳. کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج۱، ص۷۱۹.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۹۰، برگرفته از مقاله «اسم اشاره».    

رده‌های این صفحه : اسما
جعبه ابزار