اسماعیل بن محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل بن محمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

قنبره ابومحمد اسماعیل بن محمد مخزومی، از محدثان و دانشمندان بزرگ شیعه در قرن سوم هجری قمری
ابومحمد اسماعیل بن محمد جعفری، از نوادگان امام جعفر صادق (علیه‌السّلام) و از اصحاب امام رضا (علیه‌السّلام)
اسماعیل بن محمد تمیمی، از نخستین رجال برجسته و داعی مذهب دروزی در قرن پنجم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار