اسماعیل‌خان کاتب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسماعیل‌خان اصفهانی، اهل ذوق و ادب و نویسنده کتاب ریاض العارفین در قرن یازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

اسماعیل‌خان اصفهانی، از اهل ذوق و ادب بوده، و به خواهش او شاه محمّد بن محمّد شیرازی دارابی کتاب ریاض العارفین را در سال ۱۰۹۹ق تالیف نموده است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۵، ص۲۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۵، ص۲۴۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۶۰.    


جعبه ابزار