اسد کلبیذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی اسد کلبی را یکی از شهدای کربلا می دانند.


تحقیق در شهادت اسد در کربلا

[ویرایش]

صاحب ناسخ التواریخ نوشته است که امام حسین علیه السلام پس از شهادت یارانش، عده‌ای از جمله اسد کلبی را به نام صدا زد و پس از یادکرد از شجاعت و فداکاریشان، از آنان برای دفاع از خود و اهل بیتش استمداد نمود. [۱]
نویسنده فرسان ‌الهیجاء نیز همین مطلب را از ابومخنف نقل کرده است [۲] در مقتل موجود ابى ‌مخنف نام اسد كلبى به صراحت برده نشده است . این قضیّه موجب گردیده که برخی منابع متأخر [۳] نام اسد کلبی را در شمار شهیدان کربلا ذکر کنند.
در حالی که در منابع کهن مربوط به عاشورا، نام اسد کلبی در شمار شهیدان کربلا دیده نشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان الملک سپهر، محمدتقی، ناسخ التواریخ، ج۲، ص۳۷۷-۳۸۸.
۲. محلاتی، ذبیح الله، فرسان الهیجاء، ج۱، ص۳۳.
۳. موسوی ده سرخی، رمز المصیبة، ج۲، ص۱۵۷.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۹۴.    


جعبه‌ابزار