اسد کلبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی اسد کلبی را یکی از شهدای کربلا می دانند.


تحقیق در شهادت اسد در کربلا

[ویرایش]

صاحب ناسخ التواریخ نوشته است که امام حسین علیه السلام پس از شهادت یارانش، عده‌ای از جمله اسد کلبی را به نام صدا زد و پس از یادکرد از شجاعت و فداکاریشان، از آنان برای دفاع از خود و اهل بیتش استمداد نمود.
[۱] لسان الملک سپهر، محمدتقی، ناسخ التواریخ، ج۲، ص۳۷۷-۳۸۸.

نویسنده فرسان ‌الهیجاء نیز همین مطلب را از ابومخنف نقل کرده است
[۲] محلاتی، ذبیح الله، فرسان الهیجاء، ج۱، ص۳۳.
در مقتل موجود ابى ‌مخنف نام اسد كلبى به صراحت برده نشده است . این قضیّه موجب گردیده که برخی منابع متأخر
[۳] موسوی ده سرخی، رمز المصیبة، ج۲، ص۱۵۷.
نام اسد کلبی را در شمار شهیدان کربلا ذکر کنند.
در حالی که در منابع کهن مربوط به عاشورا، نام اسد کلبی در شمار شهیدان کربلا دیده نشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان الملک سپهر، محمدتقی، ناسخ التواریخ، ج۲، ص۳۷۷-۳۸۸.
۲. محلاتی، ذبیح الله، فرسان الهیجاء، ج۱، ص۳۳.
۳. موسوی ده سرخی، رمز المصیبة، ج۲، ص۱۵۷.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۹۴.    


جعبه ابزار