اسد بن ابی دجانه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی اسد بن ابی دجانه را از شهدای کربلا می دانند.


تحقیق در شهادت اسد در کربلا

[ویرایش]

صاحب روضة الشهداء نوشته است که وی در روز عاشورا همراه محمد بن انس و فیروزان، غلام امام حسین علیه السلام، به کمک عبدالله بن حسن علیه السلام شتافت و پس از کشتن تنی چند از نیروهای دشمن، توسط بختری بن سعد و ازرق بن هاشم به شهادت رسید.
[۱] واعظ کاشانی، ملاحسین، روضة الشهداء، ص۳۱۷- ۳۱۸.
[۲] قزوینی شیرازی، محمدحسن، ریاض الشهادة، ج۲، ص۱۶۱-۱۶۲.

در منابع متقدّم مربوط به عاشورا نامی از اسد بن ابی دجانه به عنوان شهید کربلا برده نشده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. واعظ کاشانی، ملاحسین، روضة الشهداء، ص۳۱۷- ۳۱۸.
۲. قزوینی شیرازی، محمدحسن، ریاض الشهادة، ج۲، ص۱۶۱-۱۶۲.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۹۴.    


جعبه‌ابزار