اسداللّه شریعتی کمال‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسداللّه شریعتی کمال‌آبادی اصفهانی، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا اسداللّه شریعتی کمال‌آبادی، عالم فاضل، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری است. وی در ناحیه جرقویه به تبلیغ امور دینی مشغول بوده، و پس از وفات، در مسجد جامع روستای کمال آباد جرقویه اصفهان مدفون شده است.
[۱] شفیعی نیک آبادی، علی، گرکویه، ص۳۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شفیعی نیک آبادی، علی، گرکویه، ص۳۲۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳۷.    جعبه ابزار