اسداللّه دستجردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسداللّه دستجردی اصفهانی، از بزرگان قریه دستگرد، در حومه اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ اسداللّه دستجردی، عالم فاضل، از بزرگان قریه دستگرد خیار در حومه اصفهان است. در اصفهان به تحصیل پرداخت، و در ۱۲ ربیع‌الاوّل سال ۱۳۶۷ وفات یافت، و در صحن تکیه ریزی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۳۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۳۴.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۳۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۳۴.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۱۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳۶.    


جعبه ابزار