اسداللّه تبریزی عباس‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسداللّه تبریزی عباس‌آبادی اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میراسداللّه تبریزی عبّاس‌آبادی، شاعر ادیب، از تبریزی‌های ساکن محلّه عبّاس‌آباد اصفهان و جوان قابل و بااستعدادی بوده، چنان که مصاحبِ نصیرای همدانی شده است. سرانجام به هند رفت، و در آن جا وفات نمود. ابیات زیر از اشعار او است:
"طُرفه حالیست که آن آتش سوزنده من•••دورتر می‌رود و بیشترم می‌سوزد".
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۴۰.
[۲] معانی، احمد گلچین، کاروان هند، ج۱، ص۴۴.
[۳] تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۴۰.
۲. معانی، احمد گلچین، کاروان هند، ج۱، ص۴۴.
۳. تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۴۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳۶.    


جعبه ابزار