اسداللّه بیژن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسداللّه بیژن اصفهانی، استاد دانشگاه تهران و از اساتید علوم تربیتی و روان‌شناسی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دکتر اسداللّه بیژن، استاد دانشگاه تهران و از اساتید علوم تربیتی و روان شناسی می‌باشد. تحصیلات مقدّماتی خویش را در اصفهان، مولد خویش به پایان رسانیده، و تحصیلات عالیه خویش را در ممالک اروپا و آمریکا خوانده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی کتب چندی تالیف نموده است؛ از آن جمله است:
۱. تاریخ جندی شاپور: چشم‌انداز تربیت در ایران پیش از اسلام که در سال ۱۳۱۵ش به چاپ رسیده است؛
۲. سیر تمدّن و تربیت در ایران باستان؛
۳. طبّ و حفظ الصّحه.

منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳۶.    


جعبه ابزار