اسداللّه باغبادرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسداللّه باغبادرانی اصفهانی، از روزنامه‌نگاران و نویسندگان معاصر اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

اسداللّه باغبادرانی، از روزنامه نگاران و نویسندگان معاصر است. وی در سال ۱۳۴۱ق روزنامه نهضت اسلام را منتشر نمود. او در اواخر عمر، در اداره آمار اصفهان خدمت می‌کرد، و سرانجام در حدود سال ۱۳۶۸ق در اصفهان وفات نمود، و در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلاّت ایران، ج۴، ص۳۲۱-۳۲۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلاّت ایران، ج۴، ص۳۲۱-۳۲۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۲۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳۵.    


جعبه ابزار