اسحق برصومازامر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسحق برصومازامر، نی نوازِ مشهور آغاز دوران عباسی که بعد از ۱۸۸ درگذشت.


بیوگرافی برصومازامر

[ویرایش]

بَرْصَوْمازامِر، اسحاق، نی نوازِ مشهور آغاز دوران عباسی که بعد از ۱۸۸ درگذشت.

← نژاد غیرعربی


مردی سیاه چرده، از نژاد غیرعرب (مُوَلَّد)، پسر زنی نَبَطی از کوفه بود و از حیث اصل و نسب قدری نداشت.

← یادگیری موسیقی عربی


ابراهیم موصلی او را به بغداد برد و «موسیقی عربی» (الغِناء العربی) آموخت و به هارون الرشید معرفی کرد.

← نوازنده دربار هارون‌ الرشید


اسحاق در مجالسِ درباری خوانندگان را همراهی می‌کرد، و در آغاز کار از نوازندگان طبقه دوم به شمار می‌آمد. سپس، خلیفه او را به طبقه اول ارتقا داد.

← مهارت زیاد در نواخت نی


اسحاق موصلی گفته است که هیچ‌کس در کار خود از این چهار نفر شایسته‌تر نبوده است: اَصمعی در شاعری، کسائی در نحو، منصور زَلْزَل در نوازندگی عود و برصوما در نواختن نی.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن عبدِ ربِّه، العقدالفرید، ج ۶، قاهره ۱۹۴۹، ص ۳۱ـ۳۲، ۳۷.
(۲) علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱، ج ۵، ص ۱۷۶، ۲۲۷، ۲۴۱، ۲۵۵، ج ۶، ص ۱۶۴ـ۱۶۵، ۲۹۷، ۳۰۳ـ۳۰۴، ج ۱۹، ص ۲۹۴، ج ۲۰، ص ۳۵۸.
(۳) عمروبن بحر جاحظ، کتاب التاج فی اخلاق الملوک، چاپ احمد زکی پاشا، قاهره ۱۳۳۲/۱۹۱۴، ص ۳۹، ۴۱.
(۴) همو، کتاب الحیوان، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بیروت ۱۹۶۹، ج ۶، ص ۱۷.
(۵) علی بن یوسف قفطی، انباه الرواة علی أنباه النّحاة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، ج ۲، قاهره ۱۳۷۱/۱۹۵۲.
(۶) H G Farmer, History of Arabian music, ۹۴, ۱۱۶.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قفطی، علی بن یوسف، انباه الرواة علی أنباه النّحاة، ج۲، ص۲۷۲۲۷۳، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، ج ۲، قاهره ۱۳۷۱/۱۹۵۲.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ج۱، ص۹۷۶، برگرفته از مقاله «بَرْصَوْمازامِر».    


جعبه ابزار