اسحاق بن عمار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسحاق بن عمار ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اسحاق بن عمار ساباطی فطحی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان در عصر آن حضرت
اسحاق بن عمار صیرفی کوفی، از اصحاب حضرت صادق و موسی بن جعفر (علیهماالسّلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار