اسحاق برصومازامر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبَرْصَوْمازامِر، اسحاق، نی نوازِ مشهور آغاز دوران عباسی که بعد از ۱۸۸ درگذشت.


مشخصات

[ویرایش]

مردی سیاه چرده، از نژاد غیرعرب (مُوَلَّد)، پسر زنی نَبَطی از کوفه بود و از حیث اصل و نسب قدری نداشت.
ابراهیم موصلی او را به بغداد برد و «موسیقی عربی» (الغِناءالعربی) آموخت و به هارون الرشید معرفی کرد.
اسحاق در مجالسِ درباری خوانندگان را همراهی می‌کرد، و در آغاز کار از نوازندگان «طبقه» دوم به شمار می‌آمد.
سپس، خلیفه او را به «طبقه» اول ارتقا داد.
اسحاق موصلی گفته است که هیچ‌کس در کار خود از این چهار نفر شایسته تر نبوده است: اَصمعی در شاعری، کسائی در نحو، منصور زَلْزَل در نوازندگی عود و برصوما در نواختن نی.
[۱] علی بن یوسف قفطی، انباه الرواه علی أنباه النّحاه، ج۲، ص۲۷۲ـ۲۷۳، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۲، قاهره ۱۳۷۱/۱۹۵۲.
[۲] ابن عبدِ ربِّه، العقدالفرید، ج۶، ص۳۱ـ۳۲، ج۶، قاهره ۱۹۴۹.
[۳] ابن عبدِ ربِّه، العقدالفرید، ج۶، ص۳۷، ج۶، قاهره ۱۹۴۹.
[۴] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۵، ص۱۷۶، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
[۵] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۵، ص۲۲۷، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
[۶] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۵، ص۲۴۱، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
[۷] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۵، ص۲۵۵، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
[۸] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۶، ص۱۶۴ـ۱۶۵، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
[۹] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۶، ص۲۹۷، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
[۱۰] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۶، ص۳۰۳ـ۳۰۴، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
[۱۱] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۱۹، ص۲۹۴، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
[۱۲] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۲۰، ص۳۵۸، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
[۱۳] عمروبن بحر جاحظ، کتاب التاج فی اخلاق الملوک، ج۱، ص۳۹، چاپ احمد زکی پاشا، قاهره ۱۳۳۲/۱۹۱۴.
[۱۴] عمروبن بحر جاحظ، کتاب التاج فی اخلاق الملوک، ج۱، ص۴۱، چاپ احمد زکی پاشا، قاهره ۱۳۳۲/۱۹۱۴.
[۱۵] عمروبن بحر جاحظ، کتاب الحیوان، ج۶، ص۱۷، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بیروت ۱۹۶۹.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن عبدِ ربِّه، العقدالفرید، ج۶، قاهره ۱۹۴۹.
(۲) علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
(۳) عمروبن بحر جاحظ، کتاب التاج فی اخلاق الملوک، چاپ احمد زکی پاشا، قاهره ۱۳۳۲/۱۹۱۴.
(۴) عمروبن بحر جاحظ، کتاب الحیوان، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بیروت ۱۹۶۹.
(۵) علی بن یوسف قفطی، انباه الرواه علی أنباه النّحاه، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۲، قاهره ۱۳۷۱/۱۹۵۲.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علی بن یوسف قفطی، انباه الرواه علی أنباه النّحاه، ج۲، ص۲۷۲ـ۲۷۳، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۲، قاهره ۱۳۷۱/۱۹۵۲.
۲. ابن عبدِ ربِّه، العقدالفرید، ج۶، ص۳۱ـ۳۲، ج۶، قاهره ۱۹۴۹.
۳. ابن عبدِ ربِّه، العقدالفرید، ج۶، ص۳۷، ج۶، قاهره ۱۹۴۹.
۴. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۵، ص۱۷۶، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
۵. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۵، ص۲۲۷، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
۶. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۵، ص۲۴۱، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
۷. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۵، ص۲۵۵، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
۸. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۶، ص۱۶۴ـ۱۶۵، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
۹. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۶، ص۲۹۷، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
۱۰. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۶، ص۳۰۳ـ۳۰۴، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
۱۱. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۱۹، ص۲۹۴، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
۱۲. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۲۰، ص۳۵۸، قاهره ۱۳۴۵ـ۱۳۵۱.
۱۳. عمروبن بحر جاحظ، کتاب التاج فی اخلاق الملوک، ج۱، ص۳۹، چاپ احمد زکی پاشا، قاهره ۱۳۳۲/۱۹۱۴.
۱۴. عمروبن بحر جاحظ، کتاب التاج فی اخلاق الملوک، ج۱، ص۴۱، چاپ احمد زکی پاشا، قاهره ۱۳۳۲/۱۹۱۴.
۱۵. عمروبن بحر جاحظ، کتاب الحیوان، ج۶، ص۱۷، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بیروت ۱۹۶۹.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بَرْصَوْمازامِر»، شماره۹۷۶.    


رده‌های این صفحه : تراجم | موسیقی | هنرمندان
جعبه ابزار