استهزای زکات‌دهندگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به استهزای زکات‌دهندگان اشاره شده است.


استهزای زکات‌دهندگان ثروتمند

[ویرایش]

استهزاى منافقان صدر اسلام، نسبت به زكات‌دهندگان ثروتمند:
«الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ‌ ...؛كسانى كه از مؤمنان فرمانبردار، در صدقاتشان عيبجويى مى‌كنند، وكسانى راكه براى انفاق در راه خدا جز به مقدارِ ناچيزِ توانايى خود دسترسى ندارند، مسخره مى‌نمايند، خدا آنها را استهزا مى‌كند....»
مقابله «المطوّعين» با «الّذين لايجدون إلّاجهدهم» قرينه است. مقصود از «مطوّعين» زكات‌دهندگان برخوردار و ثروتمند است كه به سبب برخوردارى و كثرت مال، با طوع و رغبت و بدون اينكه بر آنان دشوار باشد زكات مال‌شان را پرداخت مى‌كنند.

استهزای زکات‌دهندگان غیرثروتمند

[ویرایش]

استهزاى منافقان صدر اسلام، نسبت به زكات‌دهندگان غير توانگر:
«الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ‌ ...؛كسانى كه از مؤمنان فرمانبردار، در صدقاتشان عيبجويى مى‌كنند، وكسانى راكه براى انفاق در راه خدا جز به مقدارِ ناچيزِ توانايى خود دسترسى ندارند، مسخره مى‌نمايند، خدا آنها را استهزا مى‌كند....»

کیفر استهزاکنندگان

[ویرایش]
کیفر استهزاکنندگان زکات‌دهندگان عبارت است از:

← تمسخر خداوند


استهزاكنندگان زكات‌دهندگان، مورد تمسخر خداوند:
«الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ؛كسانى كه از مؤمنان فرمانبردار، در صدقاتشان عيبجويى مى‌كنند، وكسانى راكه براى انفاق در راه خدا جز به مقدارِ ناچيزِ توانايى خود دسترسى ندارند، مسخره مى‌نمايند، خدا آنها را استهزا مى‌كند....»

← عذاب دردناک


تهدید استهزاكنندگان زكات‌دهندگان، به عذابی دردناك از سوى خدا:
«الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي‌ الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ؛كسانى كه از مؤمنان فرمانبردار، در صدقاتشان عيبجويى مى‌كنند، وكسانى راكه براى انفاق در راه خدا جز به مقدارِ ناچيزِ توانايى خود دسترسى ندارند، مسخره مى‌نمايند، خدا آنها را استهزا مى‌كند؛ و كيفر مى‌دهد؛ و براى آنها عذاب دردناكى است!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۷۹.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۳۵۱.    
۳. توبه/سوره۹، آیه۷۹.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۷۹.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۷۹.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۵، ص۲۷۵، برگرفته از مقاله «استهزای زکات‌دهندگان».    


رده‌های این صفحه : استهزاء | زکات | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار