استمنا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخارج کردن منی به قصد انزال با استفاده از دست و امثال آن را استمناء می گویند و از این موضوع در باب‌هاى صوم، اعتکاف، حج و حدود سخن گفته شده است.


معنای استمناء

[ویرایش]

خارج کردن منى بدون آمیزش، با دست و مانند آن را استمناء می گویند.

فرق استمناء با امناء

[ویرایش]

مفهوم استمناء اخص از امناء است؛ زیرا استمناء خارج کردن منی با قصد انزال است، امّا امناء خارج کردن منى است؛ با قصد انزال یا بدون آن.

حکم استمناء

[ویرایش]

استمناء به هر نحوى جز توسط همسر و کنیز حرام، بلکه از گناهان کبیره شمرده شده است. برخى متأخّران، استمناء با دست کنیز و همسر را نیز حرام دانسته‌اند.

آثار استمناء

[ویرایش]

در شریعت بر استمناء آثارى مترتّب شده است:
۱. جنابت: استمناء موجب جنابت است که آثار خاص خود مانند وجوب غسل و حرمت مس کلمات قرآن را دارد.
۲. بطلان روزه: استمناء حتى به نحو حلال، موجب بطلان روزه است و بر بطلان عمدی روزه ماه رمضان، قضا و کفاره مترتّب مى‌گردد.
۳. بطلان اعتکاف: آنچه موجب بطلان روزه مى‌شود، اعتکاف را نیز- در صورتى که در روز رخ دهد- باطل مى‌کند.
در بطلان اعتکاف به وسیله استمناء در شب اختلاف است؛ هر چند عمل یاد شده از محرمات اعتکاف شمرده شده است.

حکم استمناء در حج

[ویرایش]

استمناء حتى به نحو حلال بر محرم ، حرام و موجب کفّاره است و کفّاره آن یک شتر است، لیکن در بطلان حج به معناى اتمام و اعاده آن در سال آینده، در صورتى که عمل یاد شده پیش از وقوف در مشعر الحرام رخ دهد، اختلاف است.
برخى در مسأله توقّف کرده‌اند.

راه اثبات استمناء

[ویرایش]

استمناء با گواهی دو مرد عادل یا دو بار، بلکه یک بار اقرار استمناء کننده، ثابت مى‌شود؛ هر چند‌ برخى قدما یک بار اقرار را موجب ثبوت آن ندانسته‌اند.

کیفر استمناء

[ویرایش]

کیفر استمناء، تعزیر است که مقدار و چگونگى آن توسط حاکم شرع تعیین مى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج ۱، ص ۳۰۰.    
۲. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج ۴، ص ۳۶۹.    
۳. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، ج۱۲، ص۲۱۸.    
۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، ص ۷۲۸.    
۵. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۴۷-۶۴۹.    
۶. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۵، ص ۵۴۱.    
۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء (ق)، ج۲، ص۵۷۷.    
۸. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۵۲-۲۵۷.    
۹. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۳۶۷-۳۶۹.    
۱۰. محقق سبزواری، محمد باقر، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۶۱۹.    
۱۱. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۴۹.    
۱۲. شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعة، ص ۷۹۱.    
۱۳. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۷۱.    
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، ص ۷۳۰.    
۱۵. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۴۷-۶۴۹.    
۱۶. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۵۳۱.    
۱۷. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۷، ص ۲۶۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۱، صفحه۴۸۸-۴۸۹.    


رده‌های این صفحه : استمناء | انحرافات جنسی | جنابت | فقه
جعبه ابزار