استلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلمس کردن حجر الاسود، کعبه و ارکان آن را استلام گویند و از آن در باب حج بحث شده است.


حکم استلام حجر الأسود

[ویرایش]

از آداب دخول در مسجد الحرام، هنگام قرار گرفتن در محاذی حجر الاسود، استلام آن است.
[۱] مناسک مراجع، ص۵۳۰.


← موارد استحباب استلام


استلام حجر الاسود پیش از طواف و در بین آن، بلکه در هر دور از طواف- در صورت امکان و گرنه در دور اول و آخر- و نیز پیش از سعی و بعد از طواف وداع، مستحب است.

← طریقه استلام حجر الاسود


مستحب است استلام حجر الاسود با بوسیدن و در آغوش گرفتن و در صورت عدم امکان، با بعض بدن و گرنه، با دست باشد.

استلام دیگر ارکان کعبه

[ویرایش]

استلام دیگر ارکان کعبه- شامی، عراقی، به ویژه یمانی- در هر دور از طواف، و استلام کعبه از پشت آن- در ناحیۀ مستجار پس از طواف مستحب است.

اختصاص استحباب استلام بر مردان

[ویرایش]

استلام تنها برای مردان مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مناسک مراجع، ص۵۳۰.
۲. جواهر الکلام ج۱۹، ص۳۴۲-۳۴۳.    
۳. جواهر الکلام ج۱۹، ص۴۱۱.    
۴. جواهر الکلام ج۲۰، ص۵۳.    
۵. جواهر الکلام ج۱۹، ص۳۴۰-۳۴۶.    
۶. جواهر الکلام ج۱۹، ص۳۵۳-۳۵۹.    
۷. الحدائق الناضرة ج۱۶، ص۱۱۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۳.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه
جعبه‌ابزار