استفهام انکاری (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش به قصد نفی مطلب مورد سؤال را استفهام انکاری گویند.


تعریف

[ویرایش]

«استفهام انکاری» از انواع استفهام مجازی است. در این نوع استفهام ، مقصود سؤال کننده، نفی چیزی است که پس از ادات استفهام قرار می‌گیرد؛ لذا گاهی همراه «الا» می‌آید؛ مانند:
۱. (... فهل یهلک الا القوم الفاسقون)؛ «پس آیا جز مردم نافرمان هلاکت خواهند یافت».
بسیاری از اوقات استفهام، همراه تکذیب است، و آن در ماضی به معنای «لم یکن» و در مضارع به معنای «لایکون» است؛ مانند: (افاصفاکم ربکم بالبنین...)؛ «آیا (پنداشتید که) پروردگارتان شما را به (داشتن) پسران اختصاص داده»؛ یعنی «لم یفعل ذلک؛ این کار را نکرده است».
۲. (... انلزمکموها وانتم لها کارهون)؛ «آیا ما (باید) شما را در حالی که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیم»؛ یعنی «لا نفعل ذلک؛ این کار را نمی‌کنیم».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره احقاف/۴۶، آیه۳۵.    .
۲. سوره اسراء/۱۷، آیه۴۰.    .
۳. سوره هود/۱۱، آیه۲۸.    .
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۲۶۸.    
۵. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۲، ص۳۲۸-۳۳۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «استفهام انکاری».    جعبه‌ابزار