استغفار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستغفار (طلب آمرزش)، از ریشه غفران در اصل به معنای پوشیدن چیزی می‌آید.


تعریف استغفار

[ویرایش]
استغفار (طلب آمرزش)، از ریشه غفران در اصل به معنای پوشیدن چیزی می‌آید که انسان را از آلودگی نگه دارد؛ بنابراین، استغفار، درخواست مصونیت از عذاب با گفتار و رفتار است.
در این مدخل از واژه « غفر » و مشتقات آن و الفاظی که مفید معنای استغفار است، استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار استغفار ، آداب استغفار ، احکام استغفار ، استغفار متقین .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۶۰۹.     .


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۱۶۸، برگرفته از مقاله «استغفار ».    


رده‌های این صفحه : استغفار | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار