استعصا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسرکشی و نافرمانی را استعصاء گویند. واژه استعصا در کلمات فقها در باب صید و ذباحه و غالباً درباره حیوان به کار رفته است.


ذبح حیوان سرکش

[ویرایش]

حیوانی که با ذبح یا نحر، تذکیه پذیر است چنانچه ـ به جهت سرکش بودن ـ مهار آن برای ذبح یا نحر امکان پذیر نباشد، حکم حیوان وحشی را دارد که با آلات صید مانند شمشیر و نیزه قابل تذکیه خواهد بود و نیز رو به قبله کردن حیوان در این‏صورت واجب نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ریاض المسائل ج۱۲، ص۱۱۹.    
۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۴۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۶۴.    


رده‌های این صفحه : صید و ذباحه | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار