استطاعت بذلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستطاعت بذلی استطاعتی است مالی برای انجام حج که با بخشیدن هزینه آن توسط شخص دیگر انجام می‌شود.
[۱] حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۱۴.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۱۴.


منبع

[ویرایش]
تونهای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۰۲.


رده‌های این صفحه : حج | فقه
جعبه‌ابزار