استراحت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآسودن و رفع خستگی را استراحت گویند. از آن به مناسبت در باب‌های صلات، حج و احیاء موات سخن رفته است.


استراحت در بین طواف

[ویرایش]

استراحت در بین طواف به اندازه‌ای که موالات بر هم نخورد، جایز است.

استراحت در صفا و مروه

[ویرایش]

نشستن بر صفا یا مروه و نیز بین صفا و مروه هنگام سعی برای استراحت به قول مشهور، جایز است.

توقف در معابر عمومی برای استراحت

[ویرایش]

توقّف در معابر عمومی به‌انگیزۀ استراحت در صورت مزاحمت نداشتن برای ره‌گذران، جایز است.

اختصاص حق نسبت به مکان در مکان عمومی

[ویرایش]

اگر کسی در مکان عمومی که متعلّق حق دیگران نیست، برای استراحت و مانند آن بنشیند، کسی حق ندارد او را از آن مکان بلند کند، ولی چنانچه خود، مکان را ترک کند، دیگر نسبت به آن حقّی ندارد.

استراحت حاجی در ابطح

[ویرایش]

به قول مشهور، استراحت حاجی در ابطح برای مدّتی کوتاه مستحب است.

جلسه استراحت در نماز

[ویرایش]

جلسۀ استراحت در نماز، مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. معتمد العروة ج۴، ص۳۵۷.    
۲. جواهر الکلام ج۱۹، ص۴۲۸.    
۳. جواهر الکلام ج۳۸، ص۷۷-۷۸.    
۴. جواهر الکلام ج۳۸، ص۷۷-۷۸.    
۵. جواهر الکلام ج۲۰، ص۵۷.    
۶. جواهر الکلام ج۱۰، ص۱۸۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۳۷.    رده‌های این صفحه : حج | فقه | نماز
جعبه ابزار