استخوان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستخوان: از اجزاء معروف بدن است .


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از استخوان در باب‌ هاى طهارت، نکاح، قصاص و دیات، سخن رفته است.

حکم استخوان درطهارت

[ویرایش]

۱) تكّه ی جدا شده از مردار كه مانند استخوان، روح و حیات ندارد، پاك است، مگر آن كه استخوان حیوان نجس العین مانند سگ باشد.
۲) به قول مشهور، تماس با عضو استخوان‌ دار جدا شده از بدن انسان- اعم از زنده ومرده- پیش از غسل آن عضویا غسل میّت، موجب غسل مسّ میّت مى‌شود.
۳)در وجوب غسل، در تماس با استخوان جدا شده از انسان مرده پیش از غسل، یا استخوان جدا شده از انسان زنده اختلاف است.
۴)واجب است عضواستخوان‌دار باقى مانده از میّت، پس از غسل، در پارچه‌اى پیچیده و دفن شود، ولى چنانچه استخوان قسمت سینه نباشد، نماز خواندن بر آن واجب نیست.
۵)تصریح كلمات برخى فقها و ظاهر كلمات برخى دیگر، الحاق استخوان بدون گوشت به استخوان همراه با گوشت در حکم یاد شده است.
۶) استنجاء به استخوان جایز نیست. >

حکم استخوان درنكاح

[ویرایش]

شكستن استخوان عقیقه، مکروه است.

حکم استخوان درقصاص

[ویرایش]

در موردى كه قصاص، موجب تغریر مى‌شود یعنى مواردى كه در صورت قصاص بیش از مقدار جنایت به جانى آسیب مى‌رسد مانند شكستن استخوان، قصاص، منتفی است و به جاى آن دیه گرفته مى‌شود.

حکم استخوان دردیات

[ویرایش]

۱) به قول مشهور، دیه ی شكستن هر عضوى كه دیه ی معیّنى در شرع دارد، یك پنجم دیه ی آن عضواست، مگر آن كه استخوان شكسته شده بدون عیب وكجى ترمیم شود. در این صورت، دیه ی آن، چهار پنجم دیه ی شكستن است.
۲)دیه ی كوبیده شدن استخوان هر عضو، یك سوم دیه ی آن عضواست، مگر آن كه بدون عیب، خوب شود. در این صورت، مقدار دیه، چهار پنجم دیه ی كوبیده شدن است. دیه ی جدا شدن و از جا درآمدن استخوان عضو، اگر منجرّ به فلج شدن آن شود، دوسوم دیه ی آن عضواست و‌ در صورت بهبودى بدون عیب، مقدار دیه چهار پنجم دیه ی جدا شدن و جا به جایى آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهرالکلام، ج۵، ص۳۱۹.    
۲. جواهرالکلام، ج۵، ص۳۴۰.    
۳. جواهرالکلام، ج۵، ص۳۴۲.    
۴. جواهرالکلام، ج۴، ص۱۰۴ - ۱۰۷.    
۵. جواهرالکلام، ج ۲، ص۴۸.    
۶. جواهرالکلام، ج۳۱، ص۲۷۱.    
۷. الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۶۵.    
۸. جواهرالکلام، ج۴۲، ص۳۵۵.    
۹. جواهرالکلام، ج۴۳، ص۲۸۲- ۲۸۷.    
۱۰. مبانی تکملة المنهاج،ج۲، ص۳۱۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۴۳۳‌ -۴۳۴‌.    


رده‌های این صفحه : حدود و دیات | طهارت | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار