استثمار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه بهره‌کشی به ناحق از دیگران استثمار می‌گویند.


معنای لغوی

[ویرایش]

این واژه از ریشه «ث‌م‌ر» به معنای میوه و حاصل هر شیء است
[۱] ترتیب‌العین، ص‌۱۲۱.
[۲] لسان‌العرب، ج‌۲، ص‌۱۲۶.
[۳] التحقیق، ج‌۲، ص‌۲۸، «ثمر»
و در اصطلاح به بهره‌کشی یک طرفه و تصاحب دسترنج دیگران گفته شده
[۴] فرهنگ فارسی، ج‌۱، ص‌۲۴۱.
[۵] فرهنگ اصطلاحات معاصر، ص‌۶۱‌
، و مرادف با « استغلال » است.

استثمار در قرآن

[ویرایش]

واژه استثمار در قرآن کریم نیامده است؛ اما از واژه‌های «عَبَّدْتَ» و نیز برخی آیات دیگر در ارتباط با سوء استفاده از زنان و فرزندان قابل استفاده است، افزون بر آن، مصادیق متعددی از استثمار و ابعاد گوناگون حقوقی و اخلاقی آن در آیات فراوانی از قرآن مورد توجّه قرار گرفته است.

حکم معاملات استثماری

[ویرایش]

این پدیده در قرآن از نگاهی کلی، امری ناروا و تعرضی ظالمانه و غاصبانه به شمار رفته و برخلاف فطرت انسانها و سنت الهی و سبب نابودی جامعه تلقی شده و هرگونه رابطه استثمارگرایانه، حرام و معاملات استثماری به سبب تضییع حقوق دیگران، باطل شمرده شده است.
[۸] المیزان، ج‌۱۰، ص‌۳۶۴‌-۳۷۰.
[۹] المیزان،ج‌۱۸، ص‌۳۲۷


فهرست منابع

[ویرایش]

الاقتصاد الاسلامی؛ اقتصادنا؛ انقلاب تکاملی اسلام؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ترتیب کتاب العین؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر المراغی؛ تفسیر المنار؛ تفسیر من وحی القرآن؛ تفسیر نمونه؛ تهذیب الاحکام؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ رسالة‌الاسلام؛ غررالحکم و دررالکلم؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ فرهنگ اصطلاحات معاصر؛ فرهنگ فارسی؛ فقه القرآن، راوندی؛ فی ظلال القرآن؛ کشف‌الاسرار و عدة الابرار؛ لسان‌العرب؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ معجم مقاییس‌اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المیزان فی‌تفسیر‌القرآن.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

استثمار (قرآن)استثمار برده (قرآن)استثمار بنی اسرائیل (قرآن)استثمار در جاهلیت (قرآن)استثمار در عصر جاهلیت (قرآن)استثمار زناناستثمار زنان (قرآن)استثمارگران (قرآن)منشأ استثمارعدم مشروعیت استثمارزمینه استثمار (قرآن)نجات از استثمار (قرآن)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ترتیب‌العین، ص‌۱۲۱.
۲. لسان‌العرب، ج‌۲، ص‌۱۲۶.
۳. التحقیق، ج‌۲، ص‌۲۸، «ثمر»
۴. فرهنگ فارسی، ج‌۱، ص‌۲۴۱.
۵. فرهنگ اصطلاحات معاصر، ص‌۶۱‌
۶. شعراء/سوره۲۶، آیه۲۲.    
۷. سوره نساء، آیه ۱۹.    
۸. المیزان، ج‌۱۰، ص‌۳۶۴‌-۳۷۰.
۹. المیزان،ج‌۱۸، ص‌۳۲۷


منبع

[ویرایش]

دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «استثمار».    جعبه ابزار