ازدواج موقت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ازدواج موقت ممکن است در یکی از معانی زیر به کار رفته باشد:

ازدواج موقت (فقه)، عقد زناشویی با تعیین مدت‌ و‌ مهر
ازدواج موقت (حقوق خصوصی)، بررسی حقوقی ازدواج موقت و شرایط و خصوصیات آن
ازدواج موقت (کتاب)، کتاب ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين اثر جناب استاد نجم‌الدین طبسی
ازدواج موقت (منابع اهل‌سنت)، بررسی ازدواج موقت در منابع اهل‌سنت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار