ازدواج با همسر پسرخوانده (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکم ازدواج با همسر پسرخوانده در آیه ۳۷ سوره احزاب آمده است.


جواز ازدواج با همسر پسرخوانده

[ویرایش]

ازدواج با همسر پسرخوانده، پس از طلاق وی جایز است.
واذ تقول للذی انعم الله علیه وانعمت علیه امسک علیک زوجک... فلما قضی زید منها وطرا زوجنـکها لکی لایکون علی المؤمنین حرج فی ازوج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا وکان امر الله مفعولا. [۱]

ازدواج پیامبر با همسر پسرخوانده

[ویرایش]

ازدواج پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم با همسر پسرخوانده خود پس از طلاق بود.
واذ تقول للذی انعم الله علیه وانعمت علیه امسک علیک زوجک... فلما قضی زید منها وطرا زوجنـکها لکی لایکون علی المؤمنین حرج فی ازوج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا وکان امر الله مفعولا. [۲]

تلقی ازدواج با همسر پسرخوانده

[ویرایش]

تلقی ازدواج با همسر پسرخوانده، همانند ازدواج با عروس خود، در دوران جاهلیت است.
... فلما قضی زید منها وطرا زوجنـکها لکی لایکون علی المؤمنین حرج فی ازوج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا... [۳]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۷.    
۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۷.    
۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ازدواج با همسر پسرخوانده».    


جعبه‌ابزار