ازدواج با همسر پدر (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افازدواج با همسر پدر ناروا و حرام است.


حرمت ازدواج با همسر پدر

[ویرایش]

ازدواج با همسر پدر حرام است.
یـایها الذین ءامنوا لایحل لکم ان ترثوا النسآء کرها.... ( آیه مزبور در مورد سنت غلط جاهلی، که بعد از مردن شوهر همسر او به ارث برده می‌شد، نازل شد و چنین سنتی را باطل شمرد) [۱] [۲]
ولاتنکحوا ما نکح ءابآؤکم من النسآء الا ما قد سلف انه کان فـحشة ومقتا وسآء سبیلا [۳]

ناروا بودن ازواج با همسر پدر

[ویرایش]

ازدواج با همسر پدر، امری زشت و ناروا است.
ولاتنکحوا ما نکح ءابآؤکم من النسآء الا ما قد سلف انه کان فـحشة ومقتا وسآء سبیلا. [۴]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۴۵.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۱۹.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۲۲.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۲۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۶۴، برگرفته از مقاله «ازدواج با همسر پدر».    


رده‌های این صفحه : ازدواج | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار