ازدواج با همسر فرزند (عروس) (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از محارم هر زنی پدر شوهر اوست که ازدواج با او حرام ابدی است. (حتی بعد از طلاق و فوت شوهرش) بنا بر این پدر شوهر نمی‌تواند با همسر فرزندش که از دنیا رفته یا طلاق گرفته ازدواج کند.


حرمت ازدواج با همسر فرزند

[ویرایش]

ازدواج مرد با همسر فرزند خویش حرام است.
حرمت علیکم... حلـئل ابنآئکم الذین من اصلـبکم.... ( قید «من اصلابکم» در آیه ، احترازی است؛ بنابر این ازدواج با همسر پسر خوانده جایز است) [۱] [۲]

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ازدواج با همسر کافر ، ازدواج با زنان شوهردار.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳ف ص۵۶.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۶۴، برگرفته از مقاله «ازدواج با همسر فرزند (عروس)».    


رده‌های این صفحه : ازدواج | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار