ازدواج با همسران محمد (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات ۶ و ۵۳ سوره احزاب به حرمت ازدواج با همسران حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم اشاره شده است.


حرمت ازدواج با همسران پیامبر اکرم

[ویرایش]

ازدواج مؤمنان باهمسران پیامبراسلام صلی‌ الله ‌علیه ‌و ‌آله‌ و سلّم حرام است.
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازوجه امهـتهم... [۱]
یـایها الذین ءامنوا لاتدخلوا بیوت النبی... ولا ان تنکحوا ازوجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما. [۲]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.    
۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۶۴، برگرفته از مقاله «ازدواج با همسران محمد».    


جعبه‌ابزار